rum-mennesker-handling-6-1024x248

 

 

WERNERS arbejder med udsmyknings design af rum og overflader.

Det centrale i mit arbejde er mønstre, farver og det taktile samspil der opstår, når også materialet er i spil.

RUM er mere, end bare fysiske steder hvor vi opholder os – rum er med til at bestemme hvordan vi har det, hvordan vi oplever, hvordan vi lærer og hvordan vi mødes og interagerer med hinanden.

AFSÆTTET for en opgave er altid menneskene, stedet og de handlinger der skal foregå.

HVORFOR? . . . fordi vellykket design, kan påvirke måden vi tænker på og starte en forandring der giver os nye måder at opleve på.

MED HVEM? . . . private og offentlige virksomheder – arkitekter, bygherrer og andre medspillere i byggeprocessen.